4 april 2023

Gemeente Woerden en maatschappelijke partners in gesprek

Maar liefst 80 maatschappelijke partners kwamen meepraten over de maatschappelijke agenda voor het sociaal domein in de Gemeente Woerden. K2 begeleidde samen met zo’n 15 medewerkers van de gemeente de bijeenkomst en degesprekken. De onderwerpen armoede, jeugd, huisvesting, zorg voor elkaar, gezondheid en bestaanszekerheid kwamen aan bod.

De betrokkenheid van de partners is enorm belangrijk en wordt zeer gewaardeerd. Een opkomst als deze spreekt boekdelen over het gevoelde belang en de wens om samen te werken aan de vraagstukken en thema’s die komende jaren aandacht nodig hebben.