Op weg naar een eigen plek: De uitstroom vanuit bescherm wonen

Hoe verloopt de uitstroom vanuit Beschermd Wonen? Wat vinden uitstromers en professionals al goed gaan en wat kan er verbeterd worden? Met deze vraag kwam regio Zuid-Oost Utrecht bij K2.

Uiteraard jeukten onze handen direct om deze interessante vraag op te pakken! Er waren al wat signalen voor verbetermogelijkheden, maar deze waren nog onvoldoende in beeld gebracht en onderbouwd. Tijd dus om ervaringen van uitstromers en professionals op te halen en hun wensen, dromen en ideeën in kaart te brengen.

 

Ervaringen van uitstromers en van professionals

In de interviews vragen we uitstromers naar ervaringen over de voorbereiding op zelfstandig wonen, het uitstroomproces zelf en de eerste periode van zelfstandig wonen. Trots blijkt de boventoon te voeren bij uitstromers, hoewel zij de stap naar zelfstandigheid ook spannend vinden. Vooral het regelen van praktische zaken en financiën, kans op eenzaamheid en het niet verkrijgen van een fijne daginvulling zorgen voor onzekerheid bij de uitstromers. Het liefst willen ze alle regelzaken zelf leren om snel echt zelfstandig te zijn. Ook hebben ze veel behoefte aan een maatje die vanuit gelijkwaardigheid naast hen staat en een vinger aan de pols houdt om hen op weg te helpen, de stabiliteit te bewaken en in te grijpen als uitstromers dreigen af te glijden.

 

Samenwerking

Samenwerking tussen professionals gaat vooral goed als zij elkaar persoonlijk kennen. Toch verloopt samenwerking soms moeizaam door verschil in belangen en visie over hoe uitstromers benaderd en begeleid moet worden. Zo heeft de woningbouw als doel om een prettige woonomgeving te creëren voor alle bewoners en overlast te voorkomen. Dit schuurt soms met de individuele mensgerichte benadering van de persoonlijk begeleiders, die vooral vertrouwen willen uitstralen naar de uitstromers. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de rol en het mandaat van de gemeente en het sociaal dorpsteam soms onduidelijk is. Professionals hebben weinig zicht op de mate van beslissingsmacht en de werkwijze rondom Beschermd Wonen die vaak in iedere gemeente net even anders is.

 

Op weg naar een succesvolle toekomst

Op basis van alle opgehaalde informatie kan K2 een aantal mooie aanbevelingen doen ter verbetering van het uitstroomproces. Zo geven we de tip om ruim van tevoren te starten met het aanleren van praktische vaardigheden bij uitstromers die zelfstandig wonen succesvol maken. Andere tips zijn om met meerdere kleine gemeenten één gezamenlijk beleid te maken en uitstromers op weg te helpen door hen te matchen aan een maatje voor allerhande vragen en hen tips te geven over activiteiten en hobby’s in de gemeente. In het eindrapport vind je alle aanbevelingen, verhalen en tips om uitstromers op weg te helpen naar een eigen plek.

 

Parrallel aan het onderzoek hebben de gemeente van regio ZOU samen met hun partners een ambitieverklaring Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Zuid-Oost Utrecht opgesteld.


Bijdrage door:

Maaike Kluft

Bekijk profiel