Verward gedrag

Het aantal meldingen van personen met verward gedrag is de afgelopen jaren explosief toegenomen. Hebben gemeenten per 1 oktober 2018 een sluitende aanpak, zoals afgesproken? We zien dat er veel stappen worden gezet. Maar we zijn er nog niet. K2 ziet een cruciale regierol voor gemeenten. Met oog voor het samenspel tussen zorg, wonen en geld. Tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein.

Die regierol vraagt balanceren tussen verschillende belangen. Wij begrijpen dat, we kennen het krachtenveld. Onze ervaring helpt om stappen te zetten naar duurzame oplossingen, waarbij ieders belangen meewegen. We investeren in de professionals die moeten handelen in individuele gevallen: hoe doe je dat? En we investeren in de samenwerking tussen partijen die de problematiek als eerste ervaren (familie en naasten, politie, woningcorporatie) en de partijen die een verantwoordelijkheid hebben (gemeente, ggz en andere instellingen). We doorbreken schotten en nemen de stabiliteit in het leven van kwetsbare mensen als begin- en eindpunt. Hoe reduceren we met elkaar de stress? Hoe zetten we de leefwereld weer op de eerste plaats, vóór de systeemwereld?

Sparren? Neem contact op!

Dag van Zorg en Veiligheid

Op de online bijeenkomst van de Dag van Zorg en Veiligheid gaf K2 een workshop over GGZ in de wijk. Samen met de Gemeente Zeist,...

Lees meer

Leer- werkbijeenkomsten om tot nieuwe uitvoeringspraktijk te komen

Verward gedrag van kwetsbare personen maakt veel los in gemeenten. Veel professionals in wijkteams, politieagenten, GGZ-medewerkers, beleidsadviseurs en medewerkers van woningbouwcoöperaties vinden het best lastig...

Lees meer

Een passende praktijkaanpak voor kwetsbare personen

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de ondersteuning en zorg voor kwetsbare personen met verward gedrag, die voortvloeit uit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanuit het...

Lees meer

Lunchbijeenkomsten in Woerden

De gemeente Woerden zorgt ervoor dat professionals elkaar beter kennen. Te beginnen met professionals die in hun werk te maken hebben met psychisch kwetsbare inwoners....

Lees meer

1 oktober: sluitende aanpak?

De afgelopen jaren hebben achtereenvolgens het landelijke Aanjaagteam en het landelijke Schakelteam gemeenten gestimuleerd vorm en inhoud te geven aan een sluitende aanpak van personen...

Lees meer

Stabiliteit voor kwetsbare inwoners

Stabiliteit voor kwetsbare inwoners – wat kunnen gemeenten doen? “We moeten nù met de transformatie gaan beginnen!” (manager wijkteams middelgrote gemeente, april 2018) En zo...

Lees meer

Een 5-stappenmodel voor heldere resultaatafspraken

Al jaren heeft een middelgrote gemeente (60.000 inwoners) in het midden van het land een subsidierelatie met een grote welzijnsinstelling. De instelling verzet een hoop...

Lees meer

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!