Transformatie sociaal domein

Provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties krijgen steeds meer taken, moeten meer doen met minder middelen en hebben de maken met steeds mondiger maar ook met kwetsbare burgers … hoe gaat u als gemeente om met nieuwe taken en verantwoordelijkheden? Hoe zorgt u als uitvoeringsorganisatie dat gemeenten voor u kiezen?

Wanneer er zoveel tegelijk op u afkomt, biedt K2 houvast. Wij helpen u prioriteiten stellen en keuzes maken, focus in de organisatie aanbrengen en samenwerkingen met andere partijen opzetten en soepel laten verlopen. We gaan in gesprek met alle belanghebbenden, formuleren een helder plan en gaan vervolgens aan slag om zaken aan de praat te krijgen én te houden.

Sparren? Neem contact op!

Positieve gezondheid

Ongeveer een derde van alle Nederlanders heeft een lage sociaal-economische status (SES) score (Volksgezondheidenzorg.nl). Dit gegeven is van grote invloed op de gezondheid van mensen....

Lees meer

Analyse duurste casuïstiek levert inzicht én verandering op

K2 ontwikkelde een aanpak om de top 10% duurste casuïstiek van een gemeente te analyseren. Dit geeft veel inzicht in de problematiek die er onder...

Lees meer

Leer- werkbijeenkomsten om tot nieuwe uitvoeringspraktijk te komen

Verward gedrag van kwetsbare personen maakt veel los in gemeenten. Veel professionals in wijkteams, politieagenten, GGZ-medewerkers, beleidsadviseurs en medewerkers van woningbouwcoöperaties vinden het best lastig...

Lees meer

Reis naar de toekomst met K2

Benieuwd naar wat uw inwoners in 2030 nodig hebben? Reis naar de toekomst met K2. Wat willen de zestigers van nu over tien jaar? Hoe...

Lees meer

Preventie versterken door de inzet van innovatie

De gemeente Zeist (60.000 inwoners) wil innoveren om preventie binnen het sociaal domein te versterken. Aansluiten bij wat er leeft en speelt bij inwoners staat...

Lees meer

Leren door ervaren

In een recente werkbijeenkomst laten we professionals van sociale teams en van aanbieders de stress ervaren die ten grondslag kan liggen aan verward gedrag. We...

Lees meer

Stabiliteit voor kwetsbare inwoners

Stabiliteit voor kwetsbare inwoners – wat kunnen gemeenten doen? “We moeten nù met de transformatie gaan beginnen!” (manager wijkteams middelgrote gemeente, april 2018) En zo...

Lees meer

Storytelling maakt het concreet

Storytelling  zetten we in om onder woorden te brengen wat er leeft. K2 kan in gesprekken met bijvoorbeeld ambtenaren, professionals en bewoners lokale en persoonlijke...

Lees meer

Omslag in denk- en werkwijze over preventie

Een middelgrote gemeente (65.000 inwoners) wil een omslag maken in de denk- en werkwijze over preventie. K2 is gevraagd om dit proces te begeleiden middels...

Lees meer

Betere sturing geven aan transformatie

Een fusiegemeente met 35.000 inwoners, bestaande uit twaalf grotere en kleinere kernen, ervaart hoe complex het is sturing te geven aan de transformatie van het...

Lees meer

Innovatief ondersteunen en zorg inkopen

Een aantal samenwerkende gemeenten in het Westen van het land wil op innovatieve wijze ondersteuning en hulp aan gezinnen en kinderen inkopen. De gemeenten willen...

Lees meer

Innoveren naast ‘de berg werk’

“Waarom nu weer dit innovatie project en niet de berg werk die ik nog heb liggen”? (Quote ambtenaar van een gemeente) Deze uitspraak kreeg een lid van het innovatieteam dat...

Lees meer

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!