Verward gedrag

Het aantal meldingen van personen met verward gedrag is de afgelopen jaren explosief toegenomen. Hebben gemeenten per 1 oktober 2018 een sluitende aanpak, zoals afgesproken? We zien dat er veel stappen worden gezet. Maar we zijn er nog niet. K2 ziet een cruciale regierol voor gemeenten. Met oog voor het samenspel tussen zorg, wonen en geld. Tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein.

Die regierol vraagt balanceren tussen verschillende belangen. Wij begrijpen dat, we kennen het krachtenveld. Onze ervaring helpt om stappen te zetten naar duurzame oplossingen, waarbij ieders belangen meewegen. We investeren in de professionals die moeten handelen in individuele gevallen: hoe doe je dat? En we investeren in de samenwerking tussen partijen die de problematiek als eerste ervaren (familie en naasten, politie, woningcorporatie) en de partijen die een verantwoordelijkheid hebben (gemeente, ggz en andere instellingen). We doorbreken schotten en nemen de stabiliteit in het leven van kwetsbare mensen als begin- en eindpunt. Hoe reduceren we met elkaar de stress? Hoe zetten we de leefwereld weer op de eerste plaats, vóór de systeemwereld?

Sparren? Neem contact op!

Een passende aanpak voor kwetsbare personen

Verward gedrag van kwetsbare personen maakt veel los in gemeenten. Veel professionals in wijkteams, politieagenten, GGZ-medewerkers, beleidsadviseurs en medewerkers van woningbouwcoöperaties vinden het best lastig...

Lees meer

Een passende praktijkaanpak voor kwetsbare personen

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de ondersteuning en zorg voor kwetsbare personen met verward gedrag, die voortvloeit uit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanuit het...

Lees meer

Nieuwe uitvoeringspraktijk voor kwetsbare inwoners

Een sluitende aanpak voor verward gedrag staat op papier. De afspraken zijn gemaakt, maar de praktijk is weerbarstig en papier geduldig. De uitvoeringspraktijk is vaak...

Lees meer

Wet verplichte GGz, meer kansen dan alleen een meldpunt!

Steeds meer gemeenten starten met voorbereidingen op de Wet verplichte GGz, die in gaat op 1 januari 2020. Eén van de meest genoemde veranderingen is...

Lees meer

Lunchbijeenkomsten in Woerden

De gemeente Woerden zorgt ervoor dat professionals elkaar beter kennen. Te beginnen met professionals die in hun werk te maken hebben met psychisch kwetsbare inwoners....

Lees meer

Subsidiemogelijkheden aanpak kwetsbare inwoners

Werk je samen met partners aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en kan je extra expertise, advies of onderzoek gebruiken? Schakel...

Lees meer

1 oktober: sluitende aanpak?

De afgelopen jaren hebben achtereenvolgens het landelijke Aanjaagteam en het landelijke Schakelteam gemeenten gestimuleerd vorm en inhoud te geven aan een sluitende aanpak van personen...

Lees meer

Verwarring over verward gedrag

Verward gedrag maakt veel los. In de media, en bij direct betrokkenen. Maar de juiste discussie wordt nog maar weinig gevoerd. Kwetsbare mensen worden te...

Lees meer

Stressorenaanpak en stabiliteitsmodel

Een betere grip op het verschijnsel ‘mensen met verward gedrag’ vraagt om een doordachte benadering. K2 ontwikkelde de stressorenaanpak om stabiliteit terug te brengen in...

Lees meer

Samenwerken rond verward gedrag

Voor een middelgrote gemeente (45.000 inwoners) startten we een project om personen met verward gedrag sneller en beter te kunnen ondersteunen. K2 organiseerde en begeleidde...

Lees meer

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!