Ontwikkeling sociale teams

Sociale teams in wijken of dorpen bieden toegang tot ondersteuning en hulp. Hun opdracht is vaak nog breder. De verwachtingen zijn hooggespannen en inmiddels zijn er de eerste jaren praktijkervaring. Wat doen ze nou precies, hoe maak je dat meetbaar en hoe zorg je dat de samenwerking tussen alles spelers in de keten optimaal is? Een evaluatie van sociale teams maakt verbetering en aanpassing mogelijk.

K2 heeft een inmiddels beproefde aanpak ontwikkeld. Daarmee leveren we maatwerk afgestemd op uw vraag en mogelijkheden. We brengen ervaringen en percepties van teams, kern- en ketenpartners en inwoners in beeld op alle niveaus. We kijken of de structuur en de processen belemmerend of ondersteunend werken. Verhalen van cliënten geven inzicht in ervaringen. Vanuit die evaluatie denken we mee over verbeterpunten en helpen die concreet te maken.

Sparren? Neem contact op!

Evaluatieonderzoek lokale toegang

Een kleine gemeente in Noord-Brabant heeft sinds 2015 haar lokale toegang voor Jeugdhulp en Wmo georganiseerd in een netwerkorganisatie. De netwerkpartners voeren de taken die...

Lees meer

Leer- werkbijeenkomsten om tot nieuwe uitvoeringspraktijk te komen

Verward gedrag van kwetsbare personen maakt veel los in gemeenten. Veel professionals in wijkteams, politieagenten, GGZ-medewerkers, beleidsadviseurs en medewerkers van woningbouwcoöperaties vinden het best lastig...

Lees meer

Evaluatie sociale teams

Een gemeente wil weten of de sociale teams werken volgens de uitgangspunten en opdracht zoals die vóór de transitie zijn geformuleerd. De praktijk vanaf 2015...

Lees meer

Innoveren naast ‘de berg werk’

“Waarom nu weer dit innovatie project en niet de berg werk die ik nog heb liggen”? (Quote ambtenaar van een gemeente) Deze uitspraak kreeg een lid van het innovatieteam dat...

Lees meer

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!