Inburgering en participatie

Mensen willen meedoen in de samenleving, maar dat lukt niet altijd vanzelf. Sommigen zitten klem in de armoedeval, anderen zijn nog de weg aan het zoeken in Nederland, en weer anderen zitten al te lang thuis om weer op eigen kracht aan het werk te gaan.

Volgens K2 is een resultaatgerichte en samenhangende aanpak nodig om de inburgering, participatie en integratie te versterken. De nieuwe wet inburgering biedt daar alvast handvatten voor. Gemeenten kunnen minimabeleid gerichter inzetten op het aanpakken van structurele armoede. Of zorgen dat iedere belanghebbende zijn rol pakt in het integratieproces, waardoor werk binnen handbereik komt. Gemeenten zijn ook hier aan zet; u zit aan de knoppen. K2 helpt u om te bepalen aan welke knoppen u het beste draait. Om vervolgens snel door te schakelen. Samen met u ontwikkelen we de aanpak op inburgering en participatie en voeren hem in. We hanteren het stabiliteitsmodel en geven vorm aan de rol die ‘participatie’ in dit model speelt.

Nieuwsgierig? Neem contact op!

Regionale samenwerking inkoop inburgering

De nieuwe wet Inburgering komt eraan. Aangezien het aantal inburgeraars per gemeente per jaar vaak niet heel groot is, ligt samenwerking tussen gemeenten in de...

Lees meer

Reader nieuwe Wet Inburgering

Nu de nieuwe wet op de inburgering eraan komt heeft K2 een reader gemaakt waarin de uitgangspunten en eisen van de nieuwe wet simpel en...

Lees meer

Evaluatieonderzoek Meedoenregeling

Een kleine gemeente in Midden-Brabant implementeerde in 2018 een pas, als onderdeel van het minimabeleid, die het voor inwoners met een laag inkomen (120% van...

Lees meer

De veranderende arbeidsmarkt

“Wijkzorg zet kantoorpersoneel in tegen gaten zomerroosters”. Op de site van de NOS las ik laatst dat het personeelstekort in de zorg extra groot is...

Lees meer

Presentatie jaarboek Migratie en Integratie

Woensdag 27 juni 2018 is het jaarboek Migratie en Integratie (Nieuwe wegen voor vluchtelingen in Nederland) gepresenteerd tijdens een mini- symposium in het SER gebouw in...

Lees meer

Nieuwkomers sneller integreren

De gemeente Zeist wilde dat nieuwkomers sneller integreren. K2 werd gevraagd om een nieuwe integratieroute vorm te geven. Aanpak We zijn bij de basis begonnen:...

Lees meer

Wegwijs App

In 2017 heeft een gemeente hard gewerkt aan een programma om nieuwkomers snel en succesvol te laten integreren. De basis van het programma is op orde....

Lees meer

Integratiepuzzel

Gemeenten hebben veel middelen in handen om de integratie van nieuwkomers te versnellen. Dat is het goede nieuws! Maar dat gaat niet vanzelf. Verschillende organisaties...

Lees meer

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!