NIEUWSGIERIG?

Ik ben Pia

‘Open, nieuwsgierig en ambitieus. Samen met opdrachtgevers en belangrijke stakeholders werk ik kritisch en doelgericht aan beweging en verandering om zo een blijvend verschil te maken voor kwetsbare jeugdigen, ouders en andere volwassenen.’

Ik beweeg me graag in de rol van procesbegeleider of facilitator. Ik neem niet over, maar laat de regie bij de opdrachtgever(s). Ik luister, stel vragen en fungeer als spiegel en klankbord. Mijn kracht ligt in mijn sterke analytische vermogen in combinatie met strategisch denken en handelen. Ik geloof sterk in de kracht van samenwerking tussen organisaties met verschillende expertises, maar juist in deze verschillen zit de uitdaging. Deze uitdaging ga ik graag aan.
Tevens ben ik een stevige inhoudelijke adviseur op jeugd. Inhoudelijke kennis over jeugdvraagstukken combineer ik met jarenlange ervaring in het jeugddomein, zowel beleidsmatig als in de uitvoering. Daarbij hecht ik belang aan een heldere gezamenlijke ambitie of doelstelling, om deze vervolgens te vertalen naar kleine en concrete stappen. Ik zorg voor advies dat niet blijft bij papier, maar werkelijk handen en voeten krijgt voor professionals en inwoners in de praktijk.

Laten we linken?

Opleiding

Bachelor Pedagogiek, Master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken, Master International Development

Expertise

Jeugddomein, kennis over jeugdvraagstukken, procesbegeleider, facilitator

Recente inspanningen

Case

Betere zorg voor vluchtelingen: vertrouwen is het sleutelwoord!

Wat kunnen huisarts en andere zorgprofessionals doen om betere zorg te verlenen? Veel concrete tips in dit inspirerend artikel over betere zorg voor vluchtelingen! Spoiler-alart: Het...

Lees meer
Case

Op weg naar een eigen plek

Hoe verloopt de uitstroom vanuit Beschermd Wonen? Wat vinden uitstromers en professionals al goed gaan en wat kan er verbeterd worden? Met deze vraag kwam...

Lees meer

Leer het kernteam kennen