Nieuwsgierig?

Ik ben Mieke

In mijn werk als adviseur verwonder ik me over de wijze waarop we het sociaal domein organiseren. Waarin stelsels en wetten als uitgangspunt gelden. Waardoor we minder effectief zijn om inwoners te ondersteunen. Daar zit mijn drive om het sociaal domein te verbeteren; hoe kunnen we slimmer organiseren, en maximaal van waarde zijn voor kwetsbare burgers?

Ik ben een sociaal domein allrounder, met net wat meer passie voor vraagstukken rondom de bestaanszekerheid van inwoners. Vraagstukken die spelen in verschillende domeinen dagen me uit om buiten de gebaande paden te gaan. Van mijn achtergrond als organisatiekundige maak ik daarbij graag gebruik. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan, waar zitten de oorzaken, dat wil ik begrijpen. Dat is het startpunt om tot aanpakken te komen. Ik zet methodieken en creativiteit in om dit alles zichtbaar te maken. Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, om te zorgen voor beweging en verandering. En ik ben pas klaar wanneer iedereen voelt wat slim samenwerken is.

Laten we linken?

Expertise

Meedoen in de samenleving, armoede en schulden, participatiewet, domeinoverstijgende samenwerking, lokale overheid, financiën sociaal domein, workshopbegeleider, procesbegeleiding, LEAN, Agile, optimaliseren van samenwerking

Opleiding

Organisatiewetenschappen (Tilburg University), Management (KU Leuven), Cultuurwetenschappen (Tilburg University)

Recente inspanningen

Case

Analyse duurste casuïstiek leidt tot concrete verbeteracties

De gemeente Son en Breugel wil meer grip op haar hoge uitgaven op Jeugd en Wmo. Uit onderzoek van K2 eind 2019 en begin 2020 bleek onder meer dat een groot deel...

Lees meer
Case

Regionale samenwerking inkoop inburgering

De nieuwe wet Inburgering komt eraan. Aangezien het aantal inburgeraars per gemeente per jaar vaak niet heel groot is, ligt samenwerking tussen gemeenten in de...

Lees meer

Leer het kernteam kennen