NIEUWSGIERIG?

Ik ben Mehri

Mijn ambitie is om toe te werken naar een inclusieve samenleving waarin ieder individu tot zijn of haar recht komt. Daarin moet zowel gelijkheid als gelijkwaardigheid centraal staan.

Mijn achtergrond in geneeskunde maakt dat ik ervaring en begrip heb voor zowel het perspectief van de zorgprofessional als van de patiënt. Deze ervaringen combineer ik graag met kennis vanuit een medisch antropologische hoek. Daarmee  benader ik problemen omtrent zorg, welzijn en beleid met een interdisciplinaire blik. Ik neem de perspectieven mee van de burger, de gemeente en maatschappelijke organisaties om vervolgens samen tot een effectieve en werkbare oplossing te komen. Voor mij staat luisteren met een open houding daarbij centraal. Iedere mening en perspectief telt!

Laten we linken?

Expertise

Kwalitatief onderzoek, Diversiteit in de zorg, Vertrouwen.

Opleiding

Bachelor Geneeskunde, 1 jaar coschappen in de zorg (Universiteit Utrecht). Master Medisch Antropologie en Sociologie (Universiteit van Amsterdam).

Recente inspanningen

Case

Betere zorg voor vluchtelingen: vertrouwen is het sleutelwoord!

Wat kunnen huisarts en andere zorgprofessionals doen om betere zorg te verlenen? Veel concrete tips in dit inspirerend artikel over betere zorg voor vluchtelingen! Spoiler-alart: Het...

Lees meer
Case

Op weg naar een eigen plek

Hoe verloopt de uitstroom vanuit Beschermd Wonen? Wat vinden uitstromers en professionals al goed gaan en wat kan er verbeterd worden? Met deze vraag kwam...

Lees meer

Leer het kernteam kennen