23 februari 2023

Samen leren rond inburgering in Hart van Brabant

Hoe zorg je voor een geweldige landing op een werkplek tijdens de inburgering? En hoe zorgen we ervoor dat we met alle vrijwilligers en professionals rondom de statushouder dezelfde taal hanteren? Met deze vragen is de Community of Practice Hart van Brabant van start gegaan. Partners als de Adviesraad Statushouders, COA, WerkvloerTaal, gemeenten en Refugee Team ontwerpen samen initiatieven. Zo werken we vanuit de uitvoeringspraktijk aan het verbeteren van de inburgering in regio Hart van Brabant.
 
In een Community of Practice (CoP) bekommert een groep mensen zich vanuit dezelfde ambitie om hetzelfde probleem of vraagstuk. Je leert elkaar kennen en dat zorgt voor vertrouwen. Je herkent dezelfde soort praktijk en dezelfde taal van elkaar. En van daaruit kun je gezamenlijk en systematisch leren en kennis ontwikkelen.

De aanpak is gestoeld op ‘appreciative inquiry’ en ‘design thinking’. Uitgangspunten bij deze benaderingen zijn: benut de elementen van daar waar het goed gaat en stel de mensen centraal om wie het echt gaat bij het ontwerp van initiatieven. We hebben een eerste focussessie gehad. Binnenkort het vervolg, waarin we de groepen begeleiden met het verder brengen van hun ontwerp. Zo komen de deelnemers in snelle stappen tot concrete resultaten. 
 
K2 begeleidt deze CoP in samenwerking met regio Hart van Brabant en Divosa, partner van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.