6 december 2022

Positieve Gezondheid Woerden

Beleid vanuit positieve gezondheid. Gemeente Woerden heeft de ambitie om vanuit positieve gezondheid haar beleid op te stellen, zodat zij echt breed en integraal werkt aan de veerkracht, bestaanszekerheid en gezondheid van haar inwoners.
 
In een werksessie begeleidt door K2 is vanuit verschillende beleidsterreinen kennisgemaakt met Positieve gezondheid en is gekeken hoe de gemeente meer vanuit Positieve gezondheid kan werken bij het opstellen en uitvoeren van haar beleid en maatschappelijke agenda. Door verschillende thema’s en beleidsterreinen aan te vliegen vanuit positieve gezondheid werd duidelijk hoe investeringen, inzet en vraagstukken met elkaar verbonden zijn en hoe deze elkaar met de inzet van Positieve gezondheid naar een hoger niveau kunnen tillen.