Ons verhaal

Met een team van adviseurs voeren we een leertraject uit voor 60 professionals van de gemeente, GGZ, politie, zorg en ervaringsdeskundigen. Doel is om een nieuwe uitvoeringspraktijk met elkaar te realiseren om de zorg voor kwetsbare inwoners te verbeteren. Ambitieus inderdaad, maar daar houden we van. Door simulaties testen we wat goed gaat en wat er beter in kan in de samenwerking en de zorg voor kwetsbare inwoners.

Laatst zei een professional tegen ons: “door de casus had je echt iets om je in vast te bijten, de acteur maakte het extra spannend. Doordat je met de verschillende partijen aan tafel zit is het bijzonder zinvol, je merkt hoe belangrijk het is om breed te kijken naar een inwoner, niet door je eigen rietje.” 

Die verandering in gang zetten, dat is waar we goed in zijn.

Wat we doen

Projectleiding en procesbegeleiding

Kennis van het sociaal domein vormt altijd onze basis. Om te verbeteren is kennis en visie nodig, gecombineerd met een inspirerende aanpak. Professionals, bestuurders, ambtenaren, vrijwilligers, raadsleden... Met wie we ook te maken hebben: we zorgen voor een vliegende start en uitstekend eindresultaat door de volgende uitgangspunten:

Luisteren + actie: goed luisteren wat er speelt én meteen resultaten boeken creëert een spiraal omhoog

Duidelijke taal: geen abstracte plannen maar concrete stappen en resultaten

Kennis van zaken: hebben we zelf in huis of vliegen we in

Inspiratie en innovatie: een wenkend perspectief zorgt voor motivatie

Leertrajecten en bijeenkomsten

Leertrajecten en bijeenkomsten kunnen van grote waarde zijn om een visie te concretiseren en te doorleven, een plan van aanpak te maken, de samenwerking te versterken of nieuwe kennis op te doen. Dit doen we altijd aan de hand van de volgende uitgangspunten:

Visie en inhoud voorop: als je kennis hebt begrijp je het beter

Leren door ervaren: als je het voelt kom je in beweging

Inspirerende en creatieve werkvormen: als het leuk is bereik je meer resultaat

Visueel sterk: als je het kan zien gaat het sneller

Advies en onderzoek

Onderzoek koppelen we aan praktisch advies of een verbetertraject. De toegang tot zorg en het functioneren van (wijk)teams, resultaat- en effectmetingen van pilots en projecten en de ervaringen van inwoners zijn voorbeelden. Hoe we dat doen kort samengevat:

Kwantitatief en kwalitatief: combineren van bronnen geeft meer inzicht

Storytelling: verhalen brengen mensen in beweging

Werksessie: begrijpen en verdiepen van de opbrengsten

Samen aan de slag: contact met de opdrachtgever maakt snel bijsturen mogelijk en vergroot de opbrengst

Kernwaarden

Open

Openheid is onze basis in communicatie. Op kantoor aan de grote ovalen tafel delen we wat goed gaat, maar het wordt pas echt interessant als iets niet lukt of lastig is. De openheid hebben om zaken bespreekbaar te maken zorgt dat we verder komen, ook met onze klanten.

Resultaatgericht

Wat we doen moet resultaat opleveren. Voor opdrachtgevers natuurlijk, maar als we na een half jaar terugkomen voor de evaluatie zijn we pas tevreden als we verschil hebben gemaakt voor kwetsbare inwoners.

Bevlogen

Wij geloven dat er nog zóveel kan om kwetsbare inwoners in staat te stellen om een goed leven te leiden. Daarom realiseren we onze opdrachten vol overtuiging en enthousiasme. Met dit optimisme steken we anderen aan en boeken we resultaat.