20 november 2022

Missie: Zo thuis mogelijk opgroeien

“Het is weer zo ver. Ik zit weer op een andere groep; de zesde inmiddels. Echt.. ik snap heus wel dat het beter is om even niet thuis te zijn, maar of dit nou zo’n goede omgeving is..?” Dit is het verhaal van een ervaringsdeskundige.
 
‘Zo thuis mogelijk opgroeien’; een ambitie waar iedereen achter staat, maar die in de praktijk nog vaak ingewikkeld is om te realiseren. Onder andere omdat het vraagt om maatwerkoplossingen vanuit verschillende expertises, organisaties en domeinen.
 
In de regio Zuid Oost Utrecht is een belangrijke stap gezet in het realiseren van de ambitie ‘Zo thuis mogelijk Opgroeien’. Professionals van de lokale toegang, de verblijfsaanbieders, jeugdbescherming, beleidsmedewerkers, leidinggevenden en ervaringsdeskundigen gingen in gesprek om elkaars perspectief op ‘Zo thuis mogelijk opgroeien’ beter te begrijpen. En om te delen wat lastig is in de praktijk om zo samen te zoeken naar oplossingen op de korte termijn, maar ook zeker op de lange termijn. Bijvoorbeeld door meer maatwerk te leveren, niet op zoek te gaan naar aanbod, maar aanbod passend bij de vraag te maken. Door nog meer preventief te werken en aanbod dicht bij huis en zo laagdrempelig mogelijk in te vliegen, bijvoorbeeld door de inzet van steungezinnen.
  
Resultaat: Een gedeelde basis voor de lokale teams, verblijfsaanbieders en SAVE in de regio Zuid Oost Utrecht om in 2023 samen te kunnen ‘doen’, leren en ontwikkelen.