Aan de slag met de nieuwe Wet inburgering

‘’Mijn naam is Farah en ik ben nieuw in Nederland’’, aldus de trainingsacteur tijdens de simulatie van een klantreis voor nieuwkomers in Nederland. 

 

Hoe breng je het werkproces van de nieuwe wet inburgering in de praktijk? Door met elkaar te oefenen en te verbeteren.  Stap voor stap mochten de verschillende partijen Farah door haar inburgeringsproces heen helpen. Zo ervaar je samen hoe afspraken uitpakken in de praktijk en wat dat doet met een andere partner en de nieuwkomer zelf.

 

De deelnemers kregen zo meer zicht op het gehele inburgeringsproces, terwijl voorheen nog wel eens de focus bij een eigen expertise kon liggen. Zo kwam de taalschool tot de conclusie dat het belangrijk is om goed op de hoogte te zijn van de participatieactiviteiten van de statushouder, om het taalaanbod op maat aan te passen. En werden contacten gelegd tussen maatschappelijke begeleiding en de taalschool om op de hoogte te zijn van de taalthema’s zodat vrijwilligers daar in het dagelijkse leven van de statushouder mee kunnen oefenen.

 

De simulatie hielp ‘’vooral om het gehele proces te kunnen zien in plaats van enkel onze eigen rol’: en daar gaat het precies om bij succesvolle samenwerking.


Bent u benieuwd hoe u de simulatie in uw gemeente of regio kunt uitvoeren? We delen de materialen graag. Daarvoor kunt u contact opnemen met Mehri Samim via 
mehri.samim@k2.nl


Bijdrage door:

Mehri Samim

Bekijk profiel