Grip op onbegrip in Noord-Limburg

Hoe kunnen we de hulpverlening verbeteren aan mensen van wie het gedrag niet, niet goed of niet snel genoeg begrepen wordt? Een belangrijke vraag, want het uitblijven van adequate hulp schaadt de gezondheid van mensen, hun functioneren en hun toekomstmogelijkheden.

Sinds eind 2020 zijn gemeenten en instellingen in regio Noord-Limburg met ondersteuning van K2 actief bezig om hier gezamenlijk een aanpak op te ontwikkelen. Dit doen we met behulp van het Stabiliteitsmodel. De verbetering van hulp vereist namelijk samenwerking over veel domeinen en organisaties heen. Het vraagt van partijen en professionals om buiten hun comfortzone te treden, anders te denken en te handelen dan gebruikelijk volgens contracten, taakstellingen, richtlijnen en protocollen. Hier biedt het Stabiliteitsmodel houvast in.

Beleidsmedewerker uit Horst aan de Maas Emma de Vries zegt hierover: “Denken en werken volgens het Stabiliteitsmodel is niet per se iets nieuws, maar betekent juist teruggaan naar de basis; stabiliteit creëren of terugbrengen bij de inwoner en zijn of haar leefomgeving. Wat dat precies inhoudt is voor iedereen anders, en vraagt om vrije denkruimte wanneer inwoners te maken hebben met een stapeling van problemen. Dat betekent dat we doen wat nodig is, ook als we daarmee buiten de gebaande paden treden. Het Stabiliteitsmodel helpt om die ruimte te creëren door steeds weer terug te voeren naar die belangrijke basis: stabiliteit.”

De gemeente Horst aan de Maas neemt in 2023 een volgende stap door het trainen van al haar medewerkers uit het sociaal-, zorg- en veiligheidsdomein in de stabiliteitsaanpak. Vandaag de eerste brainstorm gehad. De voortgang en bevindingen delen we op onze site en op LinkedIn!

grip op onbegrip 111855344639