Case

Samenwerken rond verward gedrag

Voor een middelgrote gemeente (45.000 inwoners) startten we een project om personen met verward gedrag sneller en beter te kunnen ondersteunen. K2 organiseerde en begeleidde een bestuurlijke en professionele aftrap en introduceerde een gemeenschappelijk kader: het stabiliteitsmodel en de stressorenaanpak.

Aanpak

Samen met Sjef Czyzewski, oud-lid van het aanjaagteam verwarde personen, oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ-instelling Antes en samenwerkingspartner van K2, organiseerden we een inspirerende bijeenkomst voor het college van de gemeente en vergrootten we het draagvlak om aan de hand van het stabiliteitsmodel en de stressorenaanpak tot een brede gezamenlijke aanpak rondom kwetsbare mensen te komen. Met succes. Een paar maanden later namen we ook bestuur en management van lokaal werkende maatschappelijke organisaties mee. Er ontstond breed commitment om samen op te trekken en aan de hand van het stabiliteitsmodel te gaan werken.

Voor de professionals ontwierp en begeleidde K2 een werksessie waarin leren door ervaren centraal stond. Niet te veel praten, maar doen. Doel van de sessie was om zelf met het stabiliteitsmodel en stressorenaanpak aan de slag te gaan.

Bekijk hier het filmpje van een geslaagde middag.

 

Resultaat

Gemotiveerde bestuurders en professionals die het belang van de gekozen ‘stressorenaanpak’ begrijpen.
Deze opdracht is in het tweede kwartaal van 2018 afgerond.

Deel deze bijdrage met iemand

Bijdrage door:

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!