Preventie versterken door de inzet van innovatie

De gemeente Zeist (60.000 inwoners) wil innoveren om preventie binnen het sociaal domein te versterken. Aansluiten bij wat er leeft en speelt bij inwoners staat centraal. De gemeente heeft K2 gevraagd om de procesbegeleiding van het team adviseurs dat hiermee aan de slag gaat op zich te nemen.

 

Aanpak

Geen overleg met andere beleidsadviseurs, maar meteen naar buiten: in gesprek met inwoners, professionals en vrijwilligers in een wijk in Zeist. Horen wat er leeft en speelt en dat als basis nemen om pilots te ontwikkelen, in combinatie met een data analyse.

 

Door creatieve werksessies en afwisseling tussen actie en reflectie op de eigen kwaliteiten en handelen begeleidde K2 dit proces. Nieuwe werkvormen, persoonlijke coaching en de inzet van visuele middelen houden de motivatie en het enthousiasme van het team hoog.

 

Resultaat

Drie pilots in de startblokken: de ontwikkeling van een serious game om aanstaande ouders voor te bereiden op het ouderschap. De flataanpak die zich richt op casuïstiek én input levert voor beleidsverandering (ook opgemerkt door de VNG voor de praktijkvoorbeeldenparade). En de investering in een bestaand wijkinloophuis: waarom iets nieuws verzinnen als er al ontzettend goed werk door vrijwilligers wordt geleverd?

 

Na een half jaar kunnen de betrokken adviseurs van de gemeente zelf verder. De combinatie tussen kwalitatieve gesprekken en data analyse blijkt een waardevolle start voor innovatieve ontwikkelingen te zijn. Ook kunnen de adviseurs zelf aan de slag met de voorbereiding en uitvoering van creatieve werksessies om zo meer resultaat te behalen.

 


Bijdrage door:

Anne Czyzewski

Bekijk profiel