Positieve gezondheid

Ongeveer een derde van alle Nederlanders heeft een lage sociaal-economische status (SES) score (Volksgezondheidenzorg.nl). Dit gegeven is van grote invloed op de gezondheid van mensen. Denk hierbij aan levensduur, ervaren gezondheid, gebruik van medicatie en medische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten.

Om te investeren in positieve gezondheid is stabiliteit van leven en minder stress van belang. K2 ontwikkelde samen met gemeenten het stabiliteitsmodel en de stressorenaanpak voor kwetsbare inwoners.

Hoe bereik je deze inwoners en hoe zorg je voor minder stress en meer positieve gezondheid? K2 heeft hier onderzoek naar gedaan en adviseert gemeenten hoe hier resultaatgericht in te investeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Madelon.

Deel deze bijdrage met iemand

Bijdrage door:

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!