gemeente stimuleert netwerkvorming

Lunchbijeenkomsten in Woerden

De gemeente Woerden zorgt ervoor dat professionals elkaar beter kennen. Te beginnen met professionals die in hun werk te maken hebben met psychisch kwetsbare inwoners. Personen met (een risico op) verward gedrag. Mensen die stress ervaren als gevolg van een opeenstapeling van problemen.

In drie opeenvolgende lunchbijeenkomsten hebben we aandacht besteed aan kennismaken en verbinden, aan het inventariseren van knelpunten en aan het vinden en werkend maken van oplossingen. Aan de laatste bijeenkomst namen ook leidinggevende en managers mee. Met het samen opstellen van een agenda is de basis gelegd voor meer samenhang in de aanpak en het oplossen van knelpunten. De lunchbijeenkomsten worden voortgezet.

Een uitgebreider verslag lees je hier. Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door een voucher van ZonMw.

Deel deze bijdrage met iemand

Bijdrage door:

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!