VERWARD GEDRAG

Leer- werkbijeenkomsten om tot nieuwe uitvoeringspraktijk te komen

Verward gedrag van kwetsbare personen maakt veel los in gemeenten. Veel professionals in wijkteams, politieagenten, GGZ-medewerkers, beleidsadviseurs en medewerkers van woningbouwcoöperaties vinden het best lastig om samen de juiste zorg en ondersteuning te bieden voor deze groep mensen. Met het Stabiliteitsmodel ondersteunen we gemeenten en professionals in het sociaal domein om het leven van kwetsbare personen met verward gedrag duurzaam te veranderen.

In samenwerking met de gemeenten De Bilt en Utrechtse Heuvelrug zijn we bezig met het uitvoeren van een verandertraject. Het doel is het creëren van een stabiele leefomgeving voor kwetsbare inwoners door de introductie van het Stabiliteitsmodel en de stressorenaanpak.

Met eigen inzet en (co)financiering van ZonMw ontwikkelen we leer- en werkbijeenkomsten waarbinnen bestuurders, ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers sámen oefenen, simulaties uitvoeren en werkafspraken maken.

lees hier meer in de flyer over de aanpak 

Klik hier voor subsidiemogelijkheden

Deel deze bijdrage met iemand

Bijdrage door:

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!