Integrale wijkaanpak Roosendaal

De gemeente Roosendaal wil in verschillende wijken tot een integrale wijkaanpak komen. Hiervoor willen ze input ophalen van uitvoerend professionals, om daarna ook de inwoners te betrekken. K2 is gevraagd om vier wijksessies te organiseren. Tijdens deze wijksessies is op een leuke coronaproof manier de input van verschillende professionals opgehaald.

 

Wandelen!

De deelnemers zijn als eerste door de desbetreffende wijk van de wijksessie gewandeld, om een goed beeld te krijgen van de wijk. Hiervoor kregen de deelnemers een boekje thuisgestuurd met opdrachten, vragen en de route van de wandeling. Tijdens deze individuele wandeling werden er kennisvragen over de wijk beantwoord, kenmerken bedacht over de wijk en verhalen opgehaald. De opdrachten werden uitgevoerd op verschillend manier, door foto’s, vlogjes, tekenen met stoep krijt, etc. Door deze prikkelende opdrachten en vragen werden mensen uitgedaagd om met een andere blik naar de wijk te kijken. Deelnemers gaven aan “Ik ben op plekken geweest waar ik anders nooit kom in deze wijk” en “Ik keek echt met andere ogen naar de wijk”.

 

Samen verder

Met een frisse neus en blik kwam iedereen vervolgens digitaal samen. Tijdens de digitale sessie werden bevindingen gedeeld en werd er in groepjes gewerkt. Op deze manier werd er gewerkt naar concrete thema’s om mee aan de slag te gaan en eerste oplossingsideeën.

Hiervoor maakte we gebruik van het digitale programma Mural, doormiddel van digitaal post-its plakken werden verhalen opgehaald en antwoorden uitgewisseld. Samen werd er gekeken naar samenhangende factoren in de verhalen. Zo kwamen de groepen tot een top 3 aan thema’s die zij het belangrijkst vonden voor de wijk. De top 3 thema’s zijn samengevoegd, waardoor een gezamenlijke top 3 voor de hele wijk ontstond. Deze thema’s zijn verder geconcretiseerd. In groepjes werd er nagedacht over doelen en wat er nodig is om deze doelen te bereiken. In de plenaire sessie werden deze doelen gedeeld. Het beeld waarmee wij de werksessie afsloten: Iedereen schreef zijn of haar concrete eerste individuele bijdrage voor de integrale wijkaanpak op een A4 en hield dit voor de camera!

 

Resultaat

Met alle opgehaalde input, ideeën en oplossingsrichtingen voor de verschillende wijken kan het kernteam (gemeente Roosendaal, Alwel en WijZijn Traversegroep) verder met het realiseren van de integrale wijkaanpak. Deze aanpak wordt in de komende twee jaar vormgegeven, waarvan dit de eerste stap was!

 


Bijdrage door:

Thyrza Eliasar

Bekijk profiel