Gereedschapskist voor regionale samenwerking in Zorg & Veiligheid

In opdracht van de VNG heeft K2 een gereedschapskist gemaakt om regionale samenwerking op Zorg & Veiligheid succesvol te organiseren.

 

De ‘Gereedschapskist regionale samenwerking zorg en veiligheid’ biedt beleidsmedewerkers, bestuurders en ketenpartners uit zorg en veiligheid instrumenten en werkvormen om vanaf de start van een project of samenwerkingsproces een quickstart te maken met de gewenste of benodigde samenwerking. Zo kunnen zij met hun ketenpartners gericht aan de slag gaan met het behalen van de gewenste doelen. De gereedschapskist is een interactieve PDF waarbinnen gebruikers vanuit de instrumenten en werkvormen kunnen doorklikken naar toepasbare en gebruikersvriendelijke templates. Instrumenten en werkvormen kunnen in elke fase van het project en afzonderlijk worden gebruikt.

 

Met de gereedschapskist wil K2 een bijdrage leveren aan het realiseren van de benodigde doorbraak of aanpak op vraagstukken in Zorg & Veiligheid, waarop regionale samenwerking tussen de twee domeinen en tussen uitvoering en bestuur nodig is. Succesvol samenwerken vraagt om openheid voor elkaars visie en cultuur en begrip voor elkaars verwachtingen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Dit vraagt om investering in elkaar op zowel inhoudelijk, bestuurlijk als uitvoeringsniveau. Door de samenwerking goed te organiseren en te werken vanuit een gezamenlijke visie en een gezamenlijk doel, is het goed mogelijk om samen te komen tot een doeltreffende aanpak, verandering of doorbraak.

 

Bekijk en gebruik de gereedschapskist via de website van de VNG