Gemeente startklaar voor nieuwe Wet inburgering

Op 1 juli 2021 is het zover; dan gaat de nieuwe Wet inburgering van start. De gemeenten krijgen de regie over de uitvoering van de inburgering, en de inburgeraars richten zich naast het leren van de taal ook op meedoen in de maatschappij, vanaf de start van het inburgeringstraject. Om dit te realiseren zijn gemeenten nu druk bezig met de Veranderopgave Inburgering. Zo ook de gemeente Stichtse Vecht. K2 is gevraagd om gemeente Stichtse Vecht startklaar te maken voor de uitvoering van de nieuwe wet.

 

Aanpak

Dat begon met het ontwikkelen van een visie op inburgering, die gedeeld wordt door de gemeente en de maatschappelijke partners. Wat wil de gemeente bereiken op het gebied van inburgering? Welke kernwaarden uit haar beleid en maatschappelijke agenda wil ze terug zien komen inburgeraars? Op welke manier wil zij samenwerken met partners en met de inburgeraars? Met werkbijeenkomsten met partners, gesprekken met gemeentemedewerkers en externe partijen en documentenanalyse zette K2 een visie op papier gezet waar inclusiviteit, maatwerk en het combineren van taal leren en participeren uit naar voren komt. De gemeente behoudt de beleidsregie gedurende inburgeringstrajecten en geeft het vertrouwen aan de partners om de uitvoering te doen.

 

Met goedkeuring op de visie zijn we aan de slag gegaan met de uitvoering. Op regionaal niveau doet gemeente Stichtse Vecht mee met de inkoop van opleiding en taal. Begeleiding van inburgeraars op het gebied van participatie, juridische en maatschappelijke ondersteuning en het financieel ontzorgen wordt lokaal geregeld. Het bij elkaar brengen van alle onderdelen van een inburgeringstraject en het afstemmen op elkaar is een puzzel die nu uitgedacht en ontworpen wordt. In het behouden van korte lijnen met de verschillende betrokken partijen, het betrekken van de nodige gemeentemedewerkers en het inregelen van alle praktische werkzaamheden neemt K2 het voortouw.

 

Resultaat

Er is nog genoeg te doen, maar de stip op de horizon is in zicht. We streven naar een sluitende werkwijze waarin de inburgeraar één contactpersoon heeft vanuit de uitvoerende partij en één contactpersoon bij de gemeente. In de eerste fase van zijn inburgeringstraject is het contact intensiever en wordt de inburgeraar ontzorgd en staat er iemand naast hem of haar. Nadat de basis is gelegd, gaat de begeleiding over op het toewerken naar een steeds grotere zelfstandigheid van de inburgeraar. Dit betekent dat de inburgeraar zich thuis voelt in de gemeente, de weg kent en een stabiel en aangenaam leven heeft opgebouwd. De aanpak is persoonsgericht met de mogelijkheid tot maatwerk van de gemeente, professionals en vrijwilligers. Samenwerken, elkaar vertrouwen en het werken aan duidelijke doelen zijn hierin sleutelwoorden.


Bijdrage door:

Maaike Kluft

Bekijk profiel