Evaluatie sociale teams

Een gemeente wil weten of de sociale teams werken volgens de uitgangspunten en opdracht zoals die vóór de transitie zijn geformuleerd. De praktijk vanaf 2015 heeft zich anders ontwikkeld dan voorzien. Wat gaat er goed, wat kunnen we leren van de afgelopen paar jaar en wat betekent dat voor de oorspronkelijke opdracht en verwachtingen?

 

We hebben in verschillende gemeenten de eerste ervaringen met de sociale thema in beeld gebracht.

 

Aanpak

We voeren veel gesprekken: met de teamleden, met teamleiders of coördinatoren, met beleidsmedewerkers, met tal van ketenpartners en met inwoners die ervaringen hebben met de sociale teams.  Vaak zetten we een digitale enquête in voor de snelle beeldvorming. Met veel ruimte voor toelichtingen en opmerkingen. Bij voorkeur praten we met uitvoerend professionals. Ook de ervaringen van staf, management en bestuur voegen toe. Zo krijgen we een rijk beeld van de werkelijkheid. Dat kunnen we aanvullen met een simulatie: hoe pakken professionals een bepaalde casus op, en zijn er verschillen tussen teams? Hoe verhoudt de aanpak zich tot transformatiedoelen? We evalueren om te leren en te verbeteren, niet om af te rekenen.

 

Resultaat

Afhankelijk van de situatie en vraag, maar altijd leveren onze evaluaties veel inzicht. En op basis daarvan conclusies en aanbevelingen. In relatie tot het oorspronkelijke vraagstuk, maar we halen ook altijd veel ‘bijvangst’ op: over processen, functionele relaties, bijzondere ervaringen, structuren en de wisselwerking van beleid en uitvoering.

 


Bijdrage door:

Anne Czyzewski

Bekijk profiel