Een 5-stappenmodel voor heldere resultaatafspraken

Al jaren heeft een middelgrote gemeente (60.000 inwoners) in het midden van het land een subsidierelatie met een grote welzijnsinstelling. De instelling verzet een hoop werk en levert een positieve bijdrage aan het welzijn van de inwoners.

 

Toch groeit de behoefte aan meer inzicht in concreet behaalde resultaten. Welke inhoudelijke resultaten beoogt de welzijnsinstelling die passen bij de ambitie van de gemeente? En hoe zijn de resultaten goed zichtbaar te maken? De gemeente wil als partner optreden en de welzijnsinstelling toerusten om resultaten van hun inzet te formuleren én inzichtelijk te maken. Zodat ook voor de gemeente duidelijk is of de besteding van middelen effectief is.

 

Aanpak

Wij hebben het 5-stappenmodel ontwikkeld en het proces begeleid om te komen tot heldere resultaatafspraken. Resultaten die er écht toe doen en aansluiten bij ambities van de gemeente. Resultaten die concreet en ook haalbaar zijn. Resultaten waar zowel gemeente als de welzijnsinstelling warm voor lopen. De kracht van ons model en aanpak is dat er gedeelde taal ontstaat over resultaatafspraken, er inzicht ontstaat in type resultaten, een ordening wordt aangebracht en keuzes worden gemaakt. We schrijven de resultaatafspraken niet vóór ze op, maar maken de methodiek mensen eigen. Dit deden we in drie begeleide interactieve sessies en coaching van gemaakt huiswerk tussendoor.

 

Resultaat

De resultaatafspraken waren de basis voor de subsidieovereenkomst 2017 tussen de gemeente en de welzijnsinstelling. Inmiddels heeft de welzijnsinstelling conform afspraken de resultaten (deels) in beeld gebracht voor de gemeente. Maar nog belangrijker resultaat is dat inmiddels zowel gemeente als de instelling de methodiek eigen hebben gemaakt en samen gemakkelijk komen tot nieuwe concrete resultaatafspraken die er toe doen. Sterker, de gemeente heeft de methodiek omarmd en breder in de organisatie geïmplementeerd, waardoor nu met de meeste instellingen op een dergelijke wijze resultaatafspraken worden gemaakt.


Bijdrage door:

Jolet Swagers

Bekijk profiel