Bovenregionale samenwerking

Samenwerken is vaak dé oplossing, maar tegelijk ook enorm complex. Vooral als gemeenten met eigen colleges en raden op één lijn moeten komen en blijven. In Utrecht lukt dat aardig. De 26 Utrechtse gemeenten werken al jaren succesvol samen op het gebied van hoog specialistische jeugdzorg en jeugdbescherming. Die samenwerking onderhoudt zich niet vanzelf. Sinds september 2018 helpt K2 door de samenwerkende gemeenten tot besluitvorming te begeleiden.

 

Aanpak

Jolet Swagers is bovenregionaal procesbegeleider voor de 26 samenwerkende Utrechtse gemeenten. Zij houdt het overzicht, signaleert en agendeert en helpt de gemeenten in het proces tot besluitvorming. Van beleid, tot directie tot bestuur. Vorig jaar heeft dit onder andere geleid tot het besluit dat 16 gemeenten samen de hoog specialistische jeugdzorg opnieuw samen gaan inkopen door middel van een aanbesteding. Opdat kwetsbare kinderen altijd (deels) thuis of zo thuis mogelijk kunnen opgroeien. Het helpt dat Jolet inhoudelijk zeer goed op de hoogte is van wat er speelt, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Door haar kennis en ervaring, in zowel de jeugdzorg als het gemeentelijk domein, is zij sneller in staat (nieuwe) ontwikkelingen te duiden en hier gevolg aan te geven. Al is het zelfs voor haar soms niet bij te benen. Makkelijk is het ook zeker niet altijd. In tijden van stijgende zorgkosten lukt het niet altijd het hoofd koel te houden en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Gelukkig is Jolet goed in staat te luisteren en gebruikt zij haar collega’s bij K2 om tot creatieve en pragmatische oplossingen te komen.

 

Resultaat

Een hard resultaat leveren we in deze opdracht niet op. Wel dragen we bij aan een goed samenwerkingsklimaat, focus op thema’s en voortgang in het behalen van de beoogde resultaten. Zoals de aanbesteding voor hoog specialistische zorg die loopt, en waarover directie en bestuur goed geïnformeerd wordt en besluitvorming plaats heeft gevonden.


Bijdrage door:

Jolet Swagers

Bekijk profiel