De kracht van Storytelling

Evaluatieonderzoek Meedoenregeling

Een kleine gemeente in Midden-Brabant implementeerde in 2018 een pas ter bevordering van participatie, als onderdeel van het minimabeleid. Met deze pas maakt de gemeente het mogelijk voor inwoners met een laag inkomen om mee te doen aan sportieve, sociale en culturele activiteiten. De gemeente wil het effect van de pas evalueren, op inhoud en efficiëntie, om eventuele verbeteringen door te kunnen voeren. K2 mag dit evaluatieonderzoek uitvoeren.

Aanpak

K2 combineert altijd kwantitatief en kwalitatief onderzoek. En voert een onderzoek niet vanachter een bureau uit. Tijdens ons onderzoek spreken we daarom diverse betrokkenen ook live; gebruikers van de pas, aangesloten organisaties en verenigingen en professionals en vrijwilligers die de doelgroep vaak spreekt. Zo hebben we naast representatieve kwantitatieve data ook sprekende verhalen bij cijfers en abstracte ervaringen. We passen hiervoor de methodiek Storytelling toe; één-op-één gesprekken met mensen waaruit we verhalen halen en patronen analyseren. Zo sluiten we ook beter aan bij het taalgebruik en de leefwereld van de doelgroep en betrokkenen. Als adviesbureau beschikken we over veel kennis en ervaring rond meedoen, participatie en armoedebeleid. Zodoende kunnen we de resultaten uit dit onderzoek goed duiden en verbreden en komen we daarmee tot een concreet en haalbaar advies. We voeren het onderzoek objectief uit, maar kunnen door onze visie en expertise (zie ook thema Participatie en Integratie goed reflecteren op de beoogde effecten en mogelijke verbeteringen van de regeling.

Resultaat

Ons onderzoek stopt nooit bij de oplevering van een rapport. In een spiegelsessie en werkatelier zullen we de resultaten, analyse en het advies ook bespreken met betrokkenen, óók gebruikers en aangesloten organisaties en verenigingen zelf. We vinden hun input erg belangrijk en staan voor een gedragen en haalbaar advies. Alleen dan zal het advies beklijven en kunnen verbeteringen ook echt worden doorgevoerd. Tijdens de sessies vinden we het daarom ook belangrijk direct afspraken te maken over verbeter acties en wie wat wanneer kan doen (laaghangend fruit). In dit traject zullen we de gemeente daarnaast begeleiden tijdens het besluitvormingsproces door college en gemeenteraad.

Deel deze bijdrage met iemand

Bijdrage door:

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!