Personen met (risico op) verward gedrag

1 oktober: sluitende aanpak?

De afgelopen jaren hebben achtereenvolgens het landelijke Aanjaagteam en het landelijke Schakelteam gemeenten gestimuleerd vorm en inhoud te geven aan een sluitende aanpak van personen met verward gedrag. Op 1 oktober 2018 zou het klaar zijn. Dan zouden de negen bouwstenen voor de aanpak, ontwikkeld door het Aanjaagteam, tot een sluitend muurtje zijn gemetseld.

We kunnen nu natuurlijk kijken naar wat er niet is gebeurd of gelukt. Doen we niet.

Wij zien (en zijn betrokken bij) de beweging die in veel gemeenten op gang is gekomen, ook al vooruitlopend op de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Die gaat in op 1 januari 2020, en biedt gemeenten handvatten om meer ambulant hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan of die in een crisis raken.

Beweging ziet ook het Schakelteam, dat donderdag 27 september haar slotcongres had in Amersfoort. Ruim tweederde van de gemeenten was aan de slag met het thema sluitende aanpak, al of niet met hulp van een financiële bijdrage vanuit ZonMw.

Toch moet er nog wel een en ander gebeuren voordat die sluitende aanpak in de uitvoeringspraktijk van professionals een vanzelfsprekendheid is geworden, en we ervaringsdeskundigheid benutten om de aanpak niet alleen sluitend, maar ook passend, aan- en insluitend te maken.

Wat helpt is begrippen als eigen kracht en zelfredzaamheid opzij te zetten, en te bevorderen dat er weer stabiliteit komt in het leven van deze kwetsbare mensen. Huisvesting, een inkomen, hygiëne, meedoen en behandeling als dat nodig is. Wij noemen dat het Stabiliteitsmodel:

Onze herziene reader over de aanpak van verward gedrag is ook nog steeds actueel.

Geïnspireerd door de reader? Meer weten over het stabiliteitsmodel?
Bel of mail Anne Czyzewski.

Deel deze bijdrage met iemand

Bijdrage door:

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!