Blog

Integratiepuzzel

Gemeenten hebben veel middelen in handen om de integratie van nieuwkomers te versnellen. Dat is het goede nieuws!

Maar dat gaat niet vanzelf. Verschillende organisaties houden zich bezig met stukjes van de integratiepuzzel. Werk, de taal leren, vrijwilligerswerk, sociale contacten, praktische ondersteuning bij het zoeken van een huisarts en het aanvragen van subsidie etc. etc. Daardoor zie je als individuele organisaties of gemeente vaak niet de totale puzzel of de rode draad.

In de gemeente Zeist hebben we een nieuwe integratieroute opgezet om integratie van nieuwkomers te versnellen (geëvalueerd door het Verwey Jonker Instituut: www.verwey-jonker.nl). Grootste succesfactor was de invoering van startgesprekken. Door op dag 1 (of nog eerder) een uitgebreid gesprek met nieuwkomers te voeren kan je de integratie versnellen. In het startgesprek gaat het erom iemand welkom te heten, te vragen hoe het gaat, inventariseren of er zorgen of wensen zijn en waar de motivatie om te integreren bij een nieuwkomer zit. Na een halfjaar, jaar en na twee jaar worden de gesprekken herhaald en is het ook meteen een monitorsysteem: hoe verloopt de integratie? Wat kunnen we nog verbeteren? Wat zijn belangrijke onderwerpen of vragen van nieuwkomers?

Zo kom je er bijvoorbeeld ook achter dat veel Eritrese nieuwkomers vooral behoefte hebben aan contact met inwoners die al lang(er) in de gemeente wonen, om nieuwe mensen te leren kennen en zo ook de Nederlandse maatschappij te leren kennen. Of hoor je bij veel jonge ouders terug dat door het gebrek aan tolken het contact met school en de huisarts voor veel vertraging en onnodige problemen zorgt. Door hier dan eerst mee aan de slag te gaan raken mensen gemotiveerd om weer een volgende stap te zetten.

In mijn ogen kan een onafhankelijke medewerker of een medewerker van de gemeente het beste deze gesprekken voeren. Door uitgebreid stil te staan bij iemands dromen, wensen en beperkingen kom je tot nieuwe integratiemogelijkheden. Of tot de afweging dat het toch wel het beste is om iemand van 33, met geen recht meer op een onkosten­vergoeding om Nederlands op hoog niveau te leren, die cursus aan te bieden. Zodat hij zijn droom kan waarmaken: in plaats van logistiek medewerker zijn en blijven weer wiskundedocent worden.

Deel deze bijdrage met iemand

Bijdrage door:

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!