Uitkomstdialoog in uw gemeente?

De overheid kan het niet alleen. Om in de lokale gemeenschap iets voor elkaar te krijgen heeft de gemeente maatschappelijke partners nodig, en initiatieven van burgers. De uitkomstdialoog verbindt en brengt beweging!

Zorg in transitie: volgen, leren en verbeteren

Het stelsel staat maar de verbouwing gaat door. Er moet continu verbeterd, aangescherpt en bijgestuurd kunnen worden. Hoe ga je hier als gemeente, zorgaanbieder en burger samen mee om?

Persoonlijke transformatie: alle zintuigen op scherp

Transitie is zoveel meer dan de technische overdracht van taken. Voor ambtenaren, professionals van uitvoeringsorganisaties en burgers die ermee te maken hebben betekent het ook een persoonlijke transformatie. Het werk verandert, de rol die je speelt ook.

Uitkomstdialoog in uw gemeente?

De overheid kan het niet alleen. Om in de lokale gemeenschap iets voor elkaar te krijgen heeft de gemeente maatschappelijke partners nodig, en initiatieven van burgers. De uitkomstdialoog verbindt en brengt beweging!

Zorg in transitie: volgen, leren en verbeteren

Het stelsel staat maar de verbouwing gaat door. Er moet continu verbeterd, aangescherpt en bijgestuurd kunnen worden. Hoe ga je hier als gemeente, zorgaanbieder en burger samen mee om?

Persoonlijke transformatie: alle zintuigen op scherp

Transitie is zoveel meer dan de technische overdracht van taken. Voor ambtenaren, professionals van uitvoeringsorganisaties en burgers die ermee te maken hebben betekent het ook een persoonlijke transformatie. Het werk verandert, de rol die je speelt ook.

1
2
3
Actuele onderwerpen

Uitgelicht

Heeft u de relatie al gelegd tussen de Omgevingswet en het Sociaal Domein

Lees nu onze reader om snel inzicht te krijgen in relevante documenten en artikelen in de relatie tussen Omgevingswet en het Sociaal Domein. Als stimulans voor degenen die ervaring hebben met transitie- en transformatie in het sociaal domein om hun verworven transitie-inzichten te delen met hun collega’s.

Twitter